Nieuw bloedvatsysteem in onze botten ontdekt


25 januari 2019


Het is 2019 en ons lichaam verrast ons nog steeds! Onderzoekers hebben een compleet nieuw bloedvatsysteem in onze botten ontdekt: een buitengewoon groot netwerk van haarvaten dat het beenmerg verbindt met het beenvlies.


Bloedsomloop in onze botten

Botten lijken misschien massief, maar in onze botten zit een holte die gevuld is met beenmerg en bloedvaten. Het beenvlies aan de oppervlakte van botten bevat daarnaast ook heel veel bloedvaten. Een reden dat botbreuken soms behoorlijk bloeden. Via de bloedvaten worden onder meer bloed- en immuuncellen vanuit het beenmerg naar de buitenkant van het bot gebracht. Slagaderen brengen ‘vers’ bloed in het bot, aderen voeren het ‘gebruikte’ bloed weer af.


Onderzoek lange botten

Om meer inzicht te krijgen in hoe die bloedsomloop precies werkt in onze lange botten, zijn de lange botten bij muizen onder de loep genomen. Daarin is een tot nu toe onbekend bloedvatsysteem ontdekt dat een belangrijke rol speelt in de toe- en afvoer van ‘vers’ en ‘gebruikt’ bloed. Inmiddels is aangetoond dat dit bloedvatsysteem ook in sommige botten van mensen te vinden is. Vervolgonderzoek moet uitwijzen welke rol het bloedvatsysteem speelt bij gezonde en door ziekte aangetaste botten.

[Bron: Scientias.nl]