Mantelzorg combineren met werk


8 november 2019


Een op de drie Nederlanders zorgt voor iemand die ziek, hulpbehoevend of al wat ouder is. 750.000 mantelzorgers doen dit langer dan drie maanden en meer dan acht uur per week. Hoe is dit te combineren met werk?


Eén op de vier werknemers combineert de zorgtaken als mantelzorger met een betaalde baan. Dit kan zwaar en lastig zijn. Een goede balans vinden is dan erg belangrijk. De volgende tips en mogelijkheden kunnen de combinatie van werken en mantelzorg vergemakkelijken.


Maak het bespreekbaar

Ga het gesprek aan met uw leidinggevende en uw collega’s.Bespreek de mogelijke effecten van de mantelzorg. Wanneer uw collega’s weten dat u ook een zorgtaak hebt, zullen ze begrijpen dat u soms moe bent, of dingen moet regelen. Vaak zijn er mogelijkheden om uw werk en de mantelzorg op elkaar af te stemmen. Denk aan het aanpassen van werktijden, het sparen van overuren of het opnemen van zorgverlof.


Kort en langdurig zorgverlof

Als werkende mantelzorger kunt u gebruikmaken van verschillende verlofregelingen. Elke werknemer heeft recht op maximaal twee keer het aantal in de arbeidsovereenkomst afgesproken uren dat hij of zij per week werkt. Dit geldt voor een periode van 12 maanden. Dus wanneer u 32 uur per week werkt, kunt u in 12 maanden 64 uur kortdurend verlof opnemen. Voor langdurend zorgverlof heeft u per 12 maanden recht op maximaal zes keer het aantal uren dat u per week werkt. Bij een 32 uur durende werkweek, heeft u recht op 192 uur langdurend zorgverlof.

In een cao kunnen andere afspraken staan over zorgverlof. Of in een regeling van uw werkgever en de ondernemingsraad. Als dit zo is, dan gelden die afspraken.


Flexibel werken

De Wet Flexibel Werken regelt de mogelijkheid voor werknemers om thuis of op gunstige tijden te werken. Dit kan een oplossing zijn wanneer werk en zorg lastig te combineren is. Helaas zijn er ook functies waarin u niet flexibel kunt werken of waarbij de plaats waar u werkt dit niet toelaat. Maar, een werkgever kan een verzoek voor flexibel werken alleen afwijzen om zwaarwegende bedrijfsredenen. U leest er meer over op de site van de rijksoverheid


Tijd voor uzelf

Zoek ontspanning op en voel u daar vooral niet schuldig over. Ga een uurtje sporten, een avond uit of zorg voor logeeropvang voor degene voor wie u zorgt. Dit heet respijtzorg en zou voor iedere mantelzorger een vast onderdeel moeten zijn tijdens de zorgperiode. Want werk en mantelzorg kunnen een zware combinatie vormen. Meer informatie over vervangende zorg voor mantelzorgers vindt u op mantelzorg.nl.